سیدهاشمی گفت: در مرز‌های چهارگانه ایران، کاروان سلامت را برای زائران راه اندازی کردیم که هفته گذشته این کاروان برای استقرار در موکب‌های مشخصی، حرکت کرد. منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

سیدهاشمی گفت: در مرز‌های چهارگانه ایران، کاروان سلامت را برای زائران راه اندازی کردیم که هفته گذشته این کاروان برای استقرار در موکب‌های مشخصی، حرکت کرد. منبع:باشگاه خبرنگاران جوان