دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار به‌روزرسانی سند راهبردی کشور در امور نخبگان شد.منبع:تسنیم

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار به‌روزرسانی سند راهبردی کشور در امور نخبگان شد.منبع:تسنیم