سفر از پیش تعیین شده علی لاریجانی به ترکیه لغو شد.منبع:تسنیم

سفر از پیش تعیین شده علی لاریجانی به ترکیه لغو شد.منبع:تسنیم