اسکاش گفت: عملیات ارائه خدمات ما به شکل صد در صد از امروز ۱۷ مهر آغاز شده است. منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

اسکاش گفت: عملیات ارائه خدمات ما به شکل صد در صد از امروز ۱۷ مهر آغاز شده است. منبع:باشگاه خبرنگاران جوان